GALERI SEKAR AYU BOGA

Gedung E7 Lt. 1, Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, FT- UNNES

Octavianti Paramita, S.Pd., M.Sc (08122568449)
Siti Fatimah Nuraadah (089662021600)